PRIVACY STATEMENT

COPYRIGHT

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd. Deze rechten berusten bij Selma Hakkenberg. Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Selma Hakkenberg, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Selma Hakkenberg is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

 

DISCLAMER

Selma Hakkenberg stelt de inhoud van deze site met grote zorgvuldigheid samen. Selma Hakkenberg kan echter geen garanties geven voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Selma Hakkenberg is niet aansprakelijk voor de eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie. Selma Hakkenberg is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan door onbeschikbaarheid of onbereikbaarheid van de website en het gebruiken van de website waaronder begrepen onjuiste gegevensverwerkingen.

 

PRIVACYVERKLARING SELMA HAKKENBERG

Algemeen over de Privacyverklaring

Selma Hakkenberg gaat zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere geldende privacywetgeving. Deze Privacyverklaring informeert je over de wijze waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe Selma Hakkenberg omgaat met persoonsgegevens.


Welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden?

Een groot deel van deze website kan gebruikt worden zonder je persoonsgegevens beschikbaar te stellen. Voor bepaalde (delen van) de websites is het nodig dat Selma Hakkenberg persoonsgegevens verwerkt.

De gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Gebruikers van de website;

 • Persoonlijke gegevens, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, CV, opleidingen en profielfoto;

 • Interactiegegevens, zoals IP-adres, surf- en klikgedrag op de website, locatiegegevens, cookie ID en contact via het contactformulier.

 • Contact- en betalingsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en klantnummer.

 

De persoonsgegevens worden als volgt verwerkt:

 • Voor servicedoeleinden, zoals het opnemen van contact met je en het beantwoorden van vragen die je hebt gesteld via het contactformulier: naam, emailadres, telefoonnummer en de vraag of klacht die je hebt;

 • Voor marketingdoeleinden, zoals:

  • Promotionele doeleinden. Daaronder valt onder andere het verstrekken van informatie over mijn projecten en activiteiten, het uitvoeren van winacties en promotiecampagnes, verzenden van nieuwsbrieven, sturen van gebruikersinformatie, serviceberichten of andere elektronische boodschappen op selmahakkenberg.nl en daarbuiten via advertentienetwerken en social mediakanalen, zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn;

  • Profileringsdoeleinden. Daaronder valt onder andere het delen en combineren van persoonsgegevens om een profiel te ontwikkelen, zodat de inhoud van deze website, informatie, reclames, producten en diensten beter op jouw interesses en gedrag afgestemd kan worden: persoonlijke gegevens zoals naam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum, interactiegegevens, zoals IP-adres, surf- en klikgedrag op de website, locatiegegevens, cookie ID;

  • Voor het opvolgen van wettelijke verplichtingen zoals fiscale plichten en leeftijdscontrole. In sommige gevallen is het daarbij nodig jouw gegevens aan andere organisaties door te geven, zoals aan de Belastingdienst;

 • Voor ontwikkel- en analysedoeleinden, dus om deze websites verder te ontwikkelen en te verbeteren.

 • Om nieuwe werknemers te werven en de geschiktheid daarvan te beoordelen;

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Selma Hakkenberg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd. Bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt moeten verplicht zeven jaar worden bewaard.

 

Beveiliging van persoonsgegevens en aansprakelijkheid

De bescherming van jouw privacy is belangrijk voor jou en voor mij. Selma Hakkenberg heeft daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen zijn in lijn met geldende privacy en informatiebeveiliging wetgeving. Alle gegevens die je achterlaat worden beveiligd opgeslagen. De internetverbinding is bijvoorbeeld beveiligt met SSL. 

Geen enkele website kan 100% veiligheid gegarandeerd worden. Selma Hakkenberg kan dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor ongeoorloofde, onbevoegde of ongewilde toegang tot de persoonsgegevens die buiten de controle van Selma Hakkenberg ligt. Deze website kan links bevatten naar andere websites. Selma Hakkenberg is niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy en beveiliging van zulke websites. Deze websites vallen niet onder deze Privacyverklaring en het wordt aangeraden om dan ook aan de privacyverklaringen op deze websites en apps zorgvuldig te lezen. Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan Selma Hakkenberg, ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens.

 

 

COOKIES

Om te zorgen dat selmahakkenberg.nl goed werkt en om je een goede ervaring te geven op deze website wordt er gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn bestanden die door je browser worden opgeslagen op je computer. Selmahakkenberg.nl gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen Selma Hakkenberg in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van haar bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies ontvangt. Het is mogelijk dat je dan niet alle voordelen van deze website kunt benutten.

 

Door deze website te bezoeken en te gebruiken verklaar je akkoord te gaan met de genoemde voorwaarden en cookies. Kun je niet instemmen met de voorwaarden en cookies, gebruik deze website dan niet. 

 

Gegevens aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Neem dan contact met ons op.

 

Selma Hakkenberg

Willem de Zwijgerstraat 61

6021 HL Budel

T.+31(0)6 45 100824

E. contact@selmahakkenberg.nl

 

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.